Zamknij
REKLAMA
20:44, 24.11.2022
"Inicjatywa polega na rozpropagowaniu, przybliżeniu dzieciom morsowania, jako formy budowania odporności organizmu, która nie wymaga żadnych środków finansowych, farmakologii, po prostu siłami natury i własnego ciała" ? przekazał w czwartek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie Krzysztof Ponikowski.
09:01, 23.10.2022
Prace uczestników oceniało kilkuosobowe jury, któremu przewodniczyła przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk prof. Katarzyna Kłosińska. To prof. Kłosińska była też autorką najeżonego pułapkami tekstu pt. "Sztangisty przygody z Polską", z którym zmagali się uczestnicy Dyktanda.
17:05, 20.10.2022
Badanie autorstwa naukowców z Uniwersytetu w Trydencie, przeprowadzone z udziałem kilkudziesięciu tysięcy włoskich uczniów pokazało, że dziewczęta, co do zasady są łagodniej traktowane przy wystawianiu ocen niż chłopcy.
15:45, 14.10.2022
W środę 12 października 2022 r. uczniowie klasy drugiej ? oddziału przygotowania wojskowego kaliskiego liceum pod opieką wychowawcy ? Pawła Łuczko i księdza Przemysława Gracka odwiedzili Borne Sulinowo.
20:41, 07.09.2022
Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.
10:28, 31.08.2022
Rozpoczynający się, nowy rok szkolny 2022/23 niesie z sobą kilka istotnych zmian. W w szkołach ponadpodstawowych pojawia się nowy przedmiot
17:15, 22.08.2022
Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z matematyki zadeklarowało blisko 42,3 tys. maturzystów. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z języka polskiego zadeklarowało 5 tys. maturzystów, a do egzaminu poprawkowego z języka angielskiego - ponad 4,4 tys. Deklaracje dotyczące pisania egzaminu poprawkowego z języka niemieckiego złożyło 422 maturzystów, z języka rosyjskiego - 80 maturzystów, z języka hiszpańskiego - 13 maturzystów, z języka francuskiego - 7 maturzystów, z języka włoskiego - 3 maturzystów.
18:13, 05.07.2022
Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej ? majowej ? przestawiono we wtorek na konferencji w Ministerstwie Edukacji i Nauki. CKE opublikowała też wstępne wyniki na swojej stronie internetowej.
18:10, 05.07.2022
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski, na drugim miejscu niemiecki, na trzecim rosyjski.
09:52, 24.06.2022
Rok szkolny 2021/2021 rozpoczął się dla wszystkich roczników uczniów nauką w trybie stacjonarnym. Jednocześnie zachowane zostały przepisy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora sanitarnego mógł zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć mogło dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
10:34, 17.06.2022
W Muzeum Okręgowym w Toruniu 17 i 18 czerwca odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West ? studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture".
15:33, 09.06.2022
Zakup instrumentów, akcesoriów lub możliwość uczestnictwa w kursach i warsztatach muzycznych pozwoli rozwijać się 54 młodym muzykom. Takie wsparcie często decyduje o tym, czy dziecko może realizować swoje pasje. Ogłoszono wyniki programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ?Janko Muzykant?.
21:22, 08.11.2021
Prace ilustratora literatury dziecięcej Jana Marcina Szancera można oglądać w Zamku Książąt Pomorskich. Artysta ilustrował m.in. wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy baśnie Andersena.
10:16, 03.11.2021
Dnia 27 października 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim uczestniczyli w spotkaniu pn. ,,Szczecin zaprasza na studia".
16:56, 18.10.2021
W dniu 14 października 2021 r., w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczył Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.