Od 18 maja 2015 roku obowiązują zmiany w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym zgodnie z którymi policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (art. 135 ust. 1a).

Na terenie województwa zachodniopomorskiego do tej pory 5.864 osoby straciły prawo jazdy na trzy miesiące w wyniku przekroczenia dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym. W samym tylko Szczecinie to aż 2.580 takich przypadków.

Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana z przestrzeganiem limitów prędkości.

Droga to nie jest miejsce na brawurę i nieodpowiedzialność. Pomimo apeli o rozwagę za kierownicą, zachodniopomorscy policjanci każdego dnia zatrzymują kierowców, którzy stwarzają realne zagrożenia na drogach.Aby przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze powstał zespół SPEED złożony z policjantów ruchu drogowego, którzy w trakcie codziennej służby wykorzystują nowoczesne radiowozy wyposażone w wideorejstratory oraz mierniki prędkości z wizualizacją.

Policja apeluje o jazdę z bezpieczną prędkością, która zapewni kierowcy całkowite panowanie nad pojazdem. Dostosujmy ją do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Tekst i zdjęcia: kom. Mateusz Mićko RD KWP w Szczecin