Uczniowie z 4 klasy informatycznej z Kalisza Pomorskiego udali się na Akademię Morską w Szczecinie w celu odbycia kursu „Praktycznego zastosowania informatyki na przykładzie nawigacji morskiej” realizowane jest z projektu w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna.

Kaliscy informatycy z klasy 4 ti pod opieką pani Martyny Pacześnej oraz pani Jadwigi Czernigi w dniach 17 i 24 września 2020r. udali się na Akademię Morską w Szczecinie w celu odbycia kursu „Praktycznego zastosowania informatyki na przykładzie nawigacji morskiej”.

Zajęcia są realizowane w ramach projektu: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.
Podczas zajęć wykorzystano szkolne laptopy, na których wcześniej zainstalowano program Transas ECDIS Demo. Uczniowie uczyli się między innymi jak wyznaczyć trasę statku w tejże aplikacji, a także dowiedzieli się o podstawach samej nawigacji od strony teoretycznej, szczególnie dużo poznali fizycznych i geograficznych szczegółów takich jak dodawanie wektorów prędkości fal, wiatru i statku oraz jak działają prądy morskie.Wykładowcy pan mgr inż. kpt. ż. w. Remigiusz Dzikowski oraz pan dr inż. kpt. ż. w. Mirosław Wielgosz przybliżyli im pracę nawigatora na statku; jak to wygląda, jakich kwalifikacji do tego potrzeba i ile można zarobić pracując w ten sposób.

Wyrazy podziękowania kierujemy do wykładowców ale również do Prodziekana ds. Kształcenia pana dr inż. Łukasza Nozdrzykowskiego z Akademii Morskiej.