„Polexit to fake news. To szkodliwy mit, którym opozycja zastępuje swój brak pomysłu na odpowiednią pozycję Polski w Europie” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w mocnym wpisie opublikowanym na Facebooku.

Szef polskiego rządu dodał, że tego rodzaju metody są używane, gdy żyje się złudzeniami, a nie faktami i gdy chce się oszukać siebie oraz innych.

Przypomniał, że jeśli chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, podobne były wydawane we Francji, Danii, Niemczech, Włoszech, Czechach czy Hiszpanii.

„Stwierdzono w nich, że unijne instytucje czasami w pewnych działaniach wykraczają poza przyznane im w traktatach kompetencje - wchodząc w kolizję z krajowymi konstytucjami” - pisze premier.Jak dodał, również i polski Trybunał Konstytucyjny w przeszłości oceniał podobnie, a wszelkie zobowiązania wynikające z prawa Unii Europejskiej pozostają w mocy.

„Unia to zbyt poważna Wspólnota, by przenosić ją w świat bajkowych opowieści. To miejsce obopólnych korzyści, ale również rzeczywistych wyzwań dla wszystkich krajów Unii. Wyzwań, do rozwiązywania których Polska musi stawać jako podmiot” - zakończył swój wpis premier Mateusz Morawiecki.