W rozpisanym na lata 2020-2030 Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 i Gryfina w ciągu DK31 przetargi na zaprojektowanie i budowę będą ogłoszone jeszcze w tym roku. Dla czterech inwestycji w ciągu DK22 od czerwca tego roku toczą się prace nad dokumentacją. Natomiast dla obwodnic Złocieńca i Stargardu na DK20 oraz Kołbaskowa w ciągu DK13 trwają ogłoszone w lipcu tego roku przetargi na wykonanie dokumentacji.

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20
W ubiegłym roku do ruchu została oddana obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S11. Nadal jednak, aby jechać w kierunku Szczecina przez drogę krajową nr 20, trzeba wjechać do centrum miasta. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu DK20. Nowa trasa połączy obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Droga o długości 4,3 km posiada decyzję środowiskową. Dla inwestycji opracowano Koncepcję Programową, zostały wykonane też badania geologiczne. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi. Do końca tego roku przetarg powinien zostać ogłoszony. Po zaplanowanym na III kwartał przyszłego roku podpisaniu umowy ruszy projektowanie, a następnie roboty budowlane, które powinny być prowadzone w latach 2023-2025.

Obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31
Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu i pozwoli wyprowadzić z centrum Gryfina ruch w ciągu DK31. Droga o długości 5,6 km posiada decyzję środowiskową. Na przebiegu obwodnicy powstaną ronda łączące drogę z obecną DK31 i DW120. Wykonana została Koncepcja Programowa i przeprowadzone badania podłoża. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi. Jeszcze w tym roku przetarg zostanie ogłoszony. Podpisanie umowy powinno nastąpić w III kwartale przyszłego roku. Roboty budowlane są przewidziane na lata 2023-2025.

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13
Obwodnica ominie od wschodu Kołbaskowo, wyprowadzając z miejscowości ruch tranzytowy w ciągu DK13 do granicy z Niemcami w Rosówku. Długość odcinka to około 6 km. Inwestycja posiada decyzję środowiskową. Inwestycja będzie się łączyła z realizowanym odcinkiem DK13 od granicy Szczecina do autostrady A6 (obwodnica Przecławia i Warzymic) na węźle drogowym Szczecin Zachód. Obecnie trwa rozpoczęty w lipcu tego roku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej obwodnicy. Realizację inwestycji w systemie tradycyjnym zaplanowano w latach 2024-2026.

Obwodnica Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22
Dla inwestycji o szacowanej długości 4,5 km trzeba wykonać całość procesu przygotowawczego, w tym uzyskać decyzję środowiskową określającą przebieg drogi. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z elementami Koncepcji Programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu tego roku. Projektanci opracowują już pierwsze korytarze przebiegu nowej obwodnicy. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji będzie mógł się rozpocząć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.Obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22
Przez położone na południe od Wałcza Rusinowo przebiega ruch tranzytowy w ciągu DK22. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z elementami Koncepcji Programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu tego roku. Projektanci opracowują już pierwsze korytarze przebiegu nowej obwodnicy. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji będzie mógł się rozpocząć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.

Obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22
Podstawowym celem budowy obwodnicy Szwecji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z elementami Koncepcji Programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu tego roku. Projektanci opracowują już pierwsze korytarze przebiegu nowej obwodnicy. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji będzie mógł się rozpocząć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.

Obwodnica Wałcza (Strączna) w ciągu drogi krajowej nr 22
Przez Wałcz przebiegają dwie drogi krajowe – DK10 i DK22. Obwodnica w ciągu przyszłej S10 obecnie jest realizowana i w tym roku powinna być przejezdna. Do wyprowadzenia całości ruchu tranzytowego potrzeba jednak również obwodnicy w ciągu DK22. Obwodnica będzie omijała Wałcz, jak również położoną na południowy zachód od Wałcza miejscowość Strączno (od wschodu). W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego węzła drogowego na obwodnicy w ciągu S10 między Wałczem a Witankowem. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z elementami Koncepcji Programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu tego roku. Projektanci opracowują już pierwsze korytarze przebiegu nowej obwodnicy. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji będzie mógł się rozpocząć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.Obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20
Budowa obwodnicy Złocieńca pozwoli na wyprowadzenie z miejscowości ruchu tranzytowego w ciągu DK20. Obecny przejazd przez miasto jest utrudniony przez położony w centrum przejazd kolejowy, przy którym są dwa skrzyżowania pod ostrym kątem. Obwodnica rozwiąże problemy komunikacyjne w Złocieńcu. Przebieg obwodnicy planowany jest po południowej stronie miasta. Obecnie trwa przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji. Poznaliśmy już oferty projektantów. Jeszcze w tym roku umowa na dokumentację zostanie podpisana. Realizacja inwestycji w formule Projektuj i buduj planowana jest w latach 2024-2028.

Obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20
Obecnie pomimo wyprowadzenia ruchu w ciągu drogi ekspresowej S10 ze Stargardu, jeśli kierowca chce pojechać w kierunku Czaplinka czy Złocieńca, musi wjechać do miasta. Realizacja obwodnicy w ciągu DK20 pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych ze Stargardu. Droga będzie omijała Stargard od wschodu, włączając się w istniejącą obwodnicę Stargardu w ciągu S10 na węźle drogowym Stargard Wschód. Aktualnie trwa przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji. Poznaliśmy już oferty projektantów. Jeszcze w tym roku umowa na dokumentację zostanie podpisana. Realizacja inwestycji w formule Projektuj i buduj planowana jest w latach 2024-2028.